Nếu đến ngày hôm qua

Tản mạn mùa thu – Tập viết. Viết cho thời gian trôi…

 

Khi vọng về kí ức:
Chỉ thấy được màn đêm,
Những ngọn đèn lấp ló,
Những ngọn gió mồ côi.

Buồn thương là của tôi:
Chẳng dành cho ai cả.
Buồn thương là tất cả:
Tiếng sóng biển vỗ bờ.

Những gì ta thờ ơ:
Luôn khiến ta hối tiếc,
Những gì ta thầm ước:
Chẳng bao giờ xảy ra.

Nếu đến ngày hôm qua:
Hãy gọi tôi một tiếng!
Sẽ xóa tan mộng tưởng,
Sẽ không còn buồn thương,

Sẽ không còn vấn vương,
Sẽ không còn hệ lụy,
Sẽ không còn sao nữa,
Sẽ chẳng còn nỗi đau.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.